EDUCTUS CZ spol. s r.o.
Dlouholetý spolehlivý partner

Dobrý den,

vítejte na stránkách EDUCTUS CZ spol. s r.o.

EDUCTUS CZ spol. s r.o. je instituce sdružující odborníky z řad ekonomů,  HR specialistů, IT profesionálů, sociologů,  právníků i demografů a poskytuje poradenství v oblasti personalistiky, mimoškolní výchovy a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, GDPR, projektového řízení i celoživotního učení. Pořádáme kurzy a školení se špičkovými lektory.

Společnost na trhu působí od roku 1994 a při své činnosti usiluje o naplňování veřejně prospěšných cílů. Naše společnost se rozvíjí na konceptu tzv. trojího prospěchu, tedy prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního.

Hello,

welcome to the EDUCTUS CZ website.

EDUCTUS CZ is an institution bringing together experts from economists, HR specialist, IT professionals, sociologists, lawyers and demographers. Provides advice on human resources, extracurricular education and  training incl. lecturing activities, information and communication technologies, GDPR, project management and lifelong learning. We organize courses and trainings with top lecturers.

The company has been operating since 1994 and in its activities aims at fulfilling the public interest goals. Ours company is developed on the concept of the triple benefit - the economic, social andenvironmental. .