Úspěšně jsme realizovali seminář

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PRAXI KORONAVIROVÉHO ROKU 2020  

 

Datum a místo konání:    18.června 2020  

                                             Slavkovský pivovar, U mlýna 1422, Slavkov u Brna

Popis semináře:

Zákon o zaměstnanosti stanovuje zaměstnavatelům některé důležité povinnosti, které se zaměstnáváním této kategorie osob souvisí. Upravuje i možnosti, za jakých je možné žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Seminář byl zaměřen na zásadní změny, které nastaly v průběhu let 2019 a 2020 v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to včetně aktuálních možností reakce na koronavirus a podpůrné programy s ním spojené. Objasněny byly i zásadní informace z kontrolní činnosti v této oblasti, prováděné Státním úřadem inspekce práce. Díky špičkovým lektorům bylo možno odpovědět i na specifické dotazy a to jak ve veřejné diskuzi, tak při osobním setkání.

Účastníci semináře získali přehled o zákonných povinnostech při zaměstnávání OZP i o možné státní podpoře zaměstnávání této cílové skupiny. Umět správně rozlišit kategorie zdravotně postižených a ví, ve kterých předpisech najít jejich úpravu; umí si vyžádat správné podklady pro vedení evidence zdravotně postižených, správně nastavit kritéria pro zaměstnávání zdravotně postižených. Získali cenné informace z kontrolní činnosti v této oblasti a mohou se tak efektivně vyhnout rizikům případného postihu.

Cílová skupina:

Zaměstnavatelé OZP současní i budoucí. Management firem, personální manažeři, personalisté, mzdové účetní, podnikoví právníci. Obce, města, státní správa, úřady práce a oblastní inspektoráty práce.

Programové okruhy:

  • Osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání
  • Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
  • Praktické dopady posledních novel zákona o zaměstnanosti a předpisů souvisejících
  • Výhody a úskalí zaměstnávání OZP
  • Koronavirus a možnosti využití podpůrných programů ve zbytku roku 2020
  • Kontrolní činnost SUIP/OIP a dalších orgánů
  • Příklady postihů a správné praxe
  • Dotazy a odborná diskuse

Lektoři:

JUDr. Jiří Vaňásek, specialista na legislativu spojenou s trhem práce (do konce roku 2019 náměstek MPSV pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky)

Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce

 

Organizátor akce:

EDUCTUS CZ, spol.s r.o., Špitálská 833, 684 01 Slavkov u Brna ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy, spolkem, Purkyňova 648/125,      612 00 Brno

Kontakt:

e-mail: eductus@email.cz; tel. +420 603 824 989

 .